Akú školu hľadáte?

Školy Trenčín

Vyhľadané 112 škôl v databáze
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

Typ školy: Štátne, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
Riaditeľ/ka: PhDr. Vladimír Mojto, sosptn.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Typ školy: Štátne, Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín
Riaditeľ/ka: Ing. Ľuboš Chochlík, www.sostn.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola letecko - technická,

Typ školy: Štátne, Legionárska 160, 91104 Trenčín
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jozef Holúbek, www.soslt.edupage.sk

To ma zaujíma

Škola Umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín

Typ školy: Štátne, Staničná 8, 91105 Trenčín
Riaditeľ/ka: PaedDr. Ivan Štefka, www.suptn.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola sv. Rafaela, Nemšová, odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu

Typ školy: Cirkevná, Školská 9, 91441 Nemšová
Riaditeľ/ka: Ing. Miloš Čižmárik, www.sksnemsova.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín

Typ školy: Štátne, Staničná 4, 91105 Trenčín
Riaditeľ/ka: Ing. Martina Knappová, www.sosstn.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín

Typ školy: Štátne, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
Riaditeľ/ka: PhDr. Eva Červeňanová, PhD., www.szstn.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Selec

Typ školy: Štátne, Selec 183, 91336 Selec
Riaditeľ/ka: Mgr. Henrieta Plekancová, msselec.edupage.org

To ma zaujíma

Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle

Typ školy: Súkromné, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Rektor/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., www.vsm.sk

To ma zaujíma

Spojená katolícka škola

Typ školy: Cirkevná, Školská 9, 91441 Nemšová
Riaditeľ/ka: Ing. Miloš Čižmárik, www.sksnemsova.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín

Typ školy: Štátne, 1. mája 2, 91135 Trenčín
Riaditeľ/ka: Mgr. Miroslav Mališ, www.gymnaziumtrencin.sk

To ma zaujíma

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko Púchov

Typ školy: Štátne, Ul. 1.mája 905, 02001 Púchov
Riaditeľ/ka: Běla Kaduková, www.sjstrencin.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom

Typ školy: Štátne, Skalka nad Váhom 103, 91331 Skalka nad Váhom
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Balážová, zsskalka.edupage.org/text8

To ma zaujíma

Základná škola, Mníchova Lehota 85, Mníchova Lehota

Typ školy: Štátne, Mníchova Lehota 85, 91321 Mníchova Lehota
Riaditeľ/ka: Mgr. Andrea Matúšová, www.zsmlehota.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Trenčianske Jastrabie 115, Trenčianske Jastrabie

Typ školy: Štátne, Trenčianske Jastrabie 115, 91322 Trenčianske Jastrabie
Riaditeľ/ka: Mgr. Boris Jantolák, zstjastrabie.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom

Typ školy: Štátne, Skalka nad Váhom 103, 91331 Skalka nad Váhom
Riaditeľ/ka: Mgr.Mária Balážová, www.skalka.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Soblahov 404

Typ školy: Štátne, Soblahov 404, 913 38 Soblahov
Riaditeľ/ka: Mgr. Natália Škorcová, zssoblahov.edupage.org

To ma zaujíma

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

Typ školy: Cirkevná, Palackého 4, 91250 Trenčín
Riaditeľ/ka: RNDr. Silvia Bagínová, www.piar.gtn.sk

To ma zaujíma

Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405

Typ školy: Štátne, Trenčianske Stankovce 405, 91311 Trenčianske Stankovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Gabriela Trnavská, www.zstrenstan.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, Soblahov

Typ školy: Štátne, Soblahov 404, 91338 Soblahov
Riaditeľ/ka: Mgr. Natália Škorcová, zssoblahov.edupage.org

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt