Základná škola s materskou školou Selec

Editovať školu

Selec 183, 91336 Selec

materskaskolaselec@gmail.com

Diskusia o tejto škole

Kontakt: 32/6496824 - ZŠ

Základné informácie o škole

Kontakt

Telefón: 32/6496824 - ZŠ
32/6496845 - MŠ a ŠJ
E-mail: materskaskolaselec@gmail.com
WWW: msselec.edupage.org
Adresa: Selec 183
91336 Selec
Riaditeľ/ka: Mgr. Henrieta Plekancová

Základné informácie

Kraj: Trenčiansky
Okres Trenčín
Typ školy: Štátne
Kategórie: Základná škola, Materská škola
Kontaktná osoba: Júlia Vlková - zástupkyňa pre MŠ, Alexandra Punová - vedúca ŠJ
032/6496845
juliavlkova@gmail.com

Popisok

O škole v skratke

Základná škola s materskou školou Selec je málotriednou školou s právnou subjektivitou s dvomi triedami, so spojenými ročníkmi, v každom ročníku s jednou triedou. V obci Selec je jedinou školou. Priemerný počet žiakov ZŠ je 36, čo je priemerne 18 žiakov na triedu. V MŠ je priemerne 35 detí.
Základná škola a materská škola sú umiestnené v oddelených areáloch vzdialených od seba približne 500 m. Obe sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, IKT technikou /počítačové učebne, interaktívna tabuľa/, zabezpečené sú i pohybové aktivity detí /kvalitné náradie, náčinie, detské ihriská v oboch areáloch/. Od prvého ročníka vyučujeme anglický jazyk a informatiku. Obom sa deti už od predškolského veku venujú v rámci záujmových aktivít. Žiaci majú možnosť navštevovať keramický krúžok, dramatický krúžok a školský klub detí.
V súčasnosti pracujeme podľa nového školského vzdelávacieho programu - S radosťou za poznaním.
K nahliadnutiu je na http://www.zsselec.edu.sk/ZS/skvp/skvp.htm, viac o našej činnosti a jej výsledkoch sa dozviete na http://www.zsselec.edu.sk/ZS/spr%20o%20cinn/spravy.htm

Naša škola je školou, ktorá participuje na verejnom živote, je strediskom vzdelávania, ale i rozvoja záujmov nielen pre žiakov, ale i miestnu komunitu.

Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt