Akú školu hľadáte?

Školy Banská Bystrica

Vyhľadané 123 škôl v databáze

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Typ školy: Štátne, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Tibor Sedlický, www.konzervatoriumbb.sk

To ma zaujíma

Stredná športová škola

Typ školy: Štátne, Trieda SNP 54, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jozef Smekal, www.sgbb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola informačných technológií, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, J.G.Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing.Štefan Balogh, www.sos-it.sk

To ma zaujíma

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Milan Ponický, stavebnabb.edupage.org

To ma zaujíma

Slovak Education Centre s. r. o.

Typ školy: Súkromné, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Stanislav Kleitsun, www.slovak-education-centre.com

To ma zaujíma

Základná škola Jána Bakossa

Typ školy: Štátne, Bakossova 5, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Margita Karaková, www.zsbakbb.edu.sk

To ma zaujíma

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Typ školy: Verejné, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., www.umb.sk

To ma zaujíma

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Typ školy: Verejné, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Rektor/ka: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., www.aku.sk/sk

To ma zaujíma

Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o.

Typ školy: Súkromné, Kuzmányho 15068/19, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Radovan Ocharovich, www.speak.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Príbojová, www.zsradvan.info.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Komenského 18, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Iveta Onušková, www.gasbb.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Alena Paulová, gmkbb.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Sitnianska 32, 97411 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Boris Cipov, PhD., www.zssitbb.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná obchodná akadémia

Typ školy: Súkromné, Dolná 54, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Eva Medveďová, soabb.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín

Typ školy: Štátne, Tajovského 2, 976 32 Badín
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Turianska, www.zsbadin.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná škola

Typ školy: Súkromné, Magurská 16, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Igor Miháľ, www.skoladveruky.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Typ školy: Štátne, Družstevná 201, 97633 Poniky
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Janovčíková, www.poniky.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, J.G.Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Michal Straka, www.szsbb.eu

To ma zaujíma

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Typ školy: Štátne, Tajovského 25, 97409 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Marek Balážovič, PhD., www.gjgt.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola

Typ školy: Štátne, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Michal Straka, www.szsbb.eu

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt