Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Bratislava V

Vyhľadané 24 škôl v databáze

Základná škola

Typ školy: Cirkevná, Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Roman Baranovič, www.narnia.sk/sk/

Typ školy: Štátne, Daliborovo námestie 2, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Mgr.art. Tatiana Schlosserová, www.zuspetrzalka.sk

Typ školy: Súkromné, Macharova 1, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Gabriel Rovňák , www.canens.eu

Typ školy: Súkromné, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
www.ecolefrancaise.sk

Typ školy: Štátne, Topoľčianska 15, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Celecová Lucia , www.zusjanaalbrechta.eu

Typ školy: Štátne, Černyševského 8, Bratislava
Riaditeľ/ka: Dóczyová Zora, Mgr. , www.zscerba.edu.sk

Typ školy: Súkromné, Prokofievova 5, Bratislava
Riaditeľ/ka: Marika Topoľská, Dipl. um., www.umeleckaskola.sk

Typ školy: Súkromné, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Tsvetelina Gencheva, Mgr. , www.bsou.sk

Typ školy: Štátne, Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Viera Šuleková, Mgr. , www.zsgessayova.edupage.org

Typ školy: Súkromné, Strečnianska 20, Bratislava
www.umeleckaskola-ba.sk

Typ školy: Štátne, Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka
Riaditeľ/ka: Cisár Miroslav, Mgr. , www.zstupolevova.stranka.info

Typ školy: Štátne, Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Nagy Gustáv, Mgr. , www.zslachova.sk

Typ školy: Štátne, Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Rapavá Elena, RNDr. , www.zsholba.edu.sk

Typ školy: Súkromné, Gerulatská 2, Bratislava-Rusovce
Riaditeľ/ka: Rovňáková Magdaléna, Mgr. art., ArtD.

Typ školy: Štátne, Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Rác Štefan, Mgr. , www.zspankuchova.stranka.info

Typ školy: Štátne, Trnková 1, Bratislava-Jarovce
Riaditeľ/ka: Tancer Ľubomír, Mgr. , zstrnba.edu.sk

Typ školy: Cirkevná, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Ing. Helena Jánošíková, skolasvr.edupage.sk/

Typ školy: Štátne, Nobelovo námestie č. 6, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: PaedDr. Valéria Fogašová, www.zsnobelba.edu.sk

Typ školy: Súkromné, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Podstavková Ivona, PaedDr. , www.ipgymnazium.sk

Typ školy: Štátne, Budatínska 61, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Štibravý Eduard, Mgr. , budatinska.wz.czNajbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...