Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Zoznam škôl Trenčiansky kraj

Vyhľadané 582 škôl v databáze
Typ školy: Štátne, Horná Poruba 84, Horná Poruba
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Staňová , www.zs.hornaporuba.com

Typ školy: Štátne, Lúka 135, Lúka
Riaditeľ/ka: Mgr. Adriana Holániová, www.zsluka.edupage.org

Typ školy: Štátne, Nádražná 955, Partizánske
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Somogyiová, www.zsnadpe.edu.sk

Typ školy: Štátne, Papradno 312, Papradno
Riaditeľ/ka: Mgr. Helena Janasová , www.zspapradno.edupage.sk

Typ školy: Štátne, Športovcov 372/21, Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Adriana Minarovjechová , www.zsvbielice.edupage.org

Typ školy: Štátne, Červený Kameň 228, Červený Kameň
Riaditeľ/ka: PaedDr. Zuzana Gáborová , www.zsckamen.edupage.sk

Typ školy: Štátne, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Mgr. Martin Slovák, http://zskombn.edupage.org/

Typ školy: Štátne, Šafárikova 11, Trenčín
Riaditeľ/ka: Nadežda Andelová , www.mssafarikova2.webnode.sk

Typ školy: Štátne, Nová 525, Koš
Riaditeľ/ka: Mgr. Iveta Bohňová , www.zssmskos.edupage.org

Typ školy: Štátne, Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom
Riaditeľ/ka: Mgr. Naděžda Provazníková , www.zusdca.sk

Typ školy: Štátne, Hodžova 37, Trenčín
Riaditeľ/ka: Mgr. Marián Lopatka , www.sedmicka.eu

Typ školy: Štátne, P.O.Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
Riaditeľ/ka: Mgr. Miroslava Múdra , www.zusnovadubnica.sk

Typ školy: Štátne, Školská 1, Nitrianske Pravno
Riaditeľ/ka: Mgr. Stanislav Holec , www.zsskolpravno.edupage.org

Typ školy: Štátne, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľ/ka: PaedDr. Dana Chmelová, materskaskolanmnv.sk

Typ školy: Štátne, Ul.5. apríla 793/12, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Mgr. Helena Šulová , www.banovce.sk

Typ školy: Štátne, Školská ulica 243/1, Košeca
Riaditeľ/ka: Ing. Eva Jurenová , www.zskoseca.edu.sk

Typ školy: Štátne, 629, Omšenie
Riaditeľ/ka: PaedDr. Alena Marčeková, www.zsomsenie.estranky.cz

Typ školy: Štátne, Lúky 72, Lúky
Riaditeľ/ka: Ľudmila Dlapová , www.lukyms.sk

Typ školy: Štátne, Valaská Belá 242, Valaská Belá
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Cvíčelová, www.zsvalbela.edupage.org

Typ školy: Štátne, m. č. Považská Teplá 181, Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Vavreková , www.zspovazskatepla.edupage.orgNajbližšie akcie na školách
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...