Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Škola je súčasťou tejto školy:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Telefón: 02/59370 451
E-mail: dekanat.fozosE-mailszu.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Limbová 12
833 03  Bratislava
IČ:
44701420
Telefón:
02/59370 451
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.