Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Ján Pavla II.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Palackého č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

Telefón: 0903 715533
E-mail: rektoratE-mailstonline.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Palackého č.1, P.O. Box 104
810 00  Bratislava
IČ:
318 219 79
Telefón:
0903 715533
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (rektor)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.