Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku č.1, 949 74 Nitra

Telefón: +421 37 6408 111
E-mail: ukfE-mailukf.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Trieda A. Hlinku č.1
949 74  Nitra
IČ:
00157716
Telefón:
+421 37 6408 111
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor)
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Jana Krajčovičová
Telefón:
+421 37 6408 030
E-mail:

Popisok

UKF v Nitre je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou, ktorá ponúka študijné programy v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu a organizuje aj celoživotné vzdelávanie.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.