Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Právnická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Telefón: 033/5939614
E-mail: andrea.maskovaE-mailtruni.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Hornopotočná 23
918 43  Trnava
IČ:
318 25 249
Telefón:
033/5939614
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách