Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Telefón: 0917 669 312
E-mail: educationE-mailstuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Vazovova 5
812 43  Bratislava
IČ:
00397687
Telefón:
0917 669 312
0917 669 586
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Súbory

Buď STU (nielen sprievodca prijímacím konaním na akademický rok 2024/2025)
Stiahnuť súbor - icon 1.91 MB

Fotografie školy

Popisok

Technické vzdelávanie a výskum - prírodné a počítačové vedy, stavebníctvo, architektúra, chémia, potravinárstvo, materiálové technológie.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách