Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Telefón: 0917 669 312
E-mail: educationE-mailvm.stuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Vazovova 5
812 43  Bratislava
IČ:
00397687
Telefón:
0917 669 312
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
21.10.2020 - Deň otvorených dverí
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.