Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

Telefón: 055/6325293
E-mail: studijneE-mailuvlf.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Komenského 73
041 81  Košice
IČ:
00397474
Telefón:
055/6325293
0915984704
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (rektorka)
Kontaktná osoba
Meno:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Telefón:
0915984704
E-mail:

Popisok

UVLF v Košiciach bola založená a svoju činnosť začala v akademickom roku 1949/1950. UVLF v Košiciach je jedinou vysokou školou svojho druhu na Slovensku.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
21.2.2020 - Deň otvorených dverí
25.2.2020 - Deň otvorených dverí
1.3.2020 - Zahájenie štúdia Marec 2020
4.3.2020 - Deň otvorených dverí
4.3.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.