Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Dolná Trnovská 36, 01001 Žilina

Telefón: 041/5964095
Fax: 041/5964095
E-mail: riaditel.zstrnoveE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolná Trnovská 36
01001  Žilina
IČ:
37811762
Telefón:
041/5964095
0905 715 367
Fax:
041/5964095
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Andrea Lehotská
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr.Marta Ďurkovská

Popisok

ZŠ s MŠ je plnoorganizovaná škola. V šk. roku 2019/2020 navštevuje ZŠ 172 žiakov a MŠ 76 detí. Na 1. stupni ZŠ je 88 žiakov, na 2. stupni ZŠ 84 žiakov.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
21.10.2020 - Deň otvorených dverí
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.