Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624, Rosina

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624, Rosina

Rosina č. 624, 1322 Rosina

Telefón: 41/5983296
E-mail: zsrosinaE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Rosina č. 624
1322  Rosina
Telefón:
41/5983296
905 887 823
915 999 973
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Zuzana Maniaková

Popisok

ČO PONÚKAME:
- kvalitnú výchovu a vzdelávanie
- kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
- individuálny prístup k žiakom rešpektujúci
osobnosť každého žiaka
- služby výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga
- špeciálne odborné učebne s prístupom na
internet – počítačová,jazyková a
multimediálna... výučbu rozšírenú o jazyky a o -- technické predmety so zameraním na rozvoj
počítačovej zručnosti
- výučbu anglického jazyka od prvého ročníka
- výučba nemeckého jazyka od šiesteho ročníka
- vyučovanie informatiky od prvého ročníka
- v popoludňajších hodinách činnosť rôznych
krúžkov
- v popoludňajších hodinách výučba ZUŠ F.
Špániho – odbor hudobný, literárno-dramatický a
SZUŠ – odbor tanečný
- možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik
- možnosť absolvovať „Školu v prírode“
- možnosť absolvovať prímestský denný letný
tábor „Rosinský túlavý autobus“
- školskú knižnicu otvorenú denne, v pondelok a
vo štvrtok od 15,00 hod. – 16,40 hod.
- vyučovanie s modernými pomôckami
- interaktívne vyučovanie
- kvalitné a zdravé stravovanie v školskej
jedálni priamo v objekte školy
- možnosť navštevovať školský klub detí
- rôzne školské akcie: exkurzie, výlety, detský
karneval, Halloween, Deň zdravej výživy,
Mikuláš, zábavné a vedomostné súťaže,
olympiády, koncerty...
- rozšírené nové priestory MŠ až pre 100 detí
- nové zariadenie a nábytok v triedach ZŠ a MŠ

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.