Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

Maurerova 21, 040 22 Košice

Telefón: 55/6714509
E-mail: zsE-mailzsmaurerke.edu.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Maurerova 21
040 22  Košice
Telefón:
55/6714509
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Katarína Martiňáková

Popisok

Základná škola Ľ. Fullu Maurerova 21 je školou sídliskového typu, nachádza sa v košickej mestskej časti Sídlisko Dargovských hrdinov. Založená bola 1.9.1981. Pri príležitosti 20. výročia založenia školy a 100. výročia narodenia Ľ. Fullu bol škole udelený MŠ SR čestný názov za výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci výtvarnej výchovy vyučujeme aj základy počítačovej grafiky. Žiaci pracujú s jednoduchými grafickým editormi, zoznamujú sa aj s digitálnymi fotoaparátmi a kamerou. IKT využívajú aj v iných predmetoch. Medzi priority školy patrí i vyučovanie cudzích jazykov AJ, NJ. ZŠ má bohaté skúsenosti s prácou v rôznych projektoch a súťažiach:
INFOVEK (2002, zriadená tu bola i odborná učebňa INFOVEK-u )
Otvorená škola: INFOVEK (2004, 2006)
Digitálni štúrovci I a Digitálni štúrovci II s podporou MDPaT SR (2006)
medzinárodný projekt Multimediálna kniha priateľstva v rámci SOCRATES Comenius 1, Partnerstvo škôl (2004/2005)
medzinárodný projekt Moje mesto v mojej krajine v rámci COMENIUS (multilaterálne školské partnerstvá od roku 2007(Slovensko, Slovinsko, Španielsko
organizátor - mestská výtvarná súťaž a celoslovenský teleprojekt v jednoduchej počítačovej grafike Fullova ruža – 7. ročník,
člen národnej siete Škôl podporujúcich zdravie
Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ – cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Operačný program vzdelávanie

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
27.1.2020 - Deň otvorených dverí
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.