Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Juraja Fándlyho

Základná škola Juraja Fándlyho

Ul. Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď

Telefón: 031/7892581
Fax: 031/7892110
E-mail: riaditelE-mailzsjfsered.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ul. Fándlyho 763/7A
92601  Sereď
Telefón:
031/7892581
031/7892110
031/7016841
Fax:
031/7892110
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Jaroslav Čomaj
Kontaktná osoba
Meno:
Paulína Pauerová
Telefón:
031/7892581
E-mail:

Popisok

Škola je zameraná na výuku cudzích jazykov, šport a ekológiu.
ŠkVP JAPONEC - JAzyky-POhyb-Naučiť Ekologicky Cítiť.
Dosahuje výborné výsledky v školských súťažiach.
Vysoká úspešnosť absolventov.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.