Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Súkromná základná škola FINESA, P. Horova 16, Bratislava-Devínska Nová

Súkromná základná škola FINESA, P. Horova 16, Bratislava-Devínska Nová

P. Horova 16, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves

Telefón: 2/
E-mail: finesaE-mailskolafinesa.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
P. Horova 16
84107  Bratislava-Devínska Nová Ves
Telefón:
2/
+421903722530
+421905474900
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Mária Doláková
Kontaktná osoba
Meno:
Eva Bútová
Telefón:
+421903722530
E-mail:

Popisok

Súkromná ZŠ FINESA 1.-4.roč. je škola s dôrazom na dôsledné aplikovanie efektívneho akreditovaného vyučovacieho modelu Inetgrované tematické vyučovanie - ITV do vyučovacieho procesu, silnou stránkou Školy FINESA je komunikatívna výučba anglického jazyka 5x týždenne a AJ konverzáciou, workshopmi v AJ a s vysokým štandardom výchovného a vzdelávacieho procesu.
Štátna školská inšpekcia vykonala v dňoch 3. - 9.11.2010 v Súkromnej ZŠ FINESA komplexnú inšpekciu. Štátna školská inšpekcia vyhodnotila Súkromnú základnú školu FINESA nasledovne, pričom ŠŠI na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy:
1. Riadenie školy: na veľmi dobrej úrovni, čo znamená: výraznú prevahu pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadnu úroveň
2. Podmienky výchovy a vzdelávania: na veľmi dobrej úrovni, čo znamená: výraznú prevahu pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadnu úroveň
Viac info: http://skolafinesa.sk/drupal/?q=node/376

Pri Škole FINESA je zriadená aj Súkromná predškolská ITV prípravka PROFINESA pre deti od 5. rokov.
Viac info: http://skolafinesa.sk/drupal/?q=node/312
www.skolafinesa.sk
www.skolafinesa.sk

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.