Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cirkevná spojená škola

Cirkevná spojená škola

Školská 650, 9302 Vranov nad Topľou

Telefón: 57/4464281
Fax: 057/4464281
E-mail: czsvranovE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Školská 650
9302  Vranov nad Topľou
Telefón:
57/4464281
Fax:
057/4464281
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Marián Babej
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Katarína Nemcová
E-mail:

Popisok

Cirkevná spojená škola má 2 organizačné zložky :
Cirkevná základná škola s materskou šk. sv.Dominika Savia
Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi
Vranov nad Topľou

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.