Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola ako súčasť Základnej školy Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľovičove Kračany 71, Kráľovičove Kračany

Materská škola ako súčasť Základnej školy Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľovičove Kračany 71, Kráľovičove Kračany

Kráľovičove Kračany 71, 93003 Kráľovičove Kračany

Telefón: 31/5514254

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kráľovičove Kračany 71
93003  Kráľovičove Kračany
Telefón:
31/5514254
Riaditeľ/ka:
Erika Bölcsová

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
18.7.2019 - Deň otvorených dverí
15.8.2019 - Deň otvorených dverí
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.