Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola ako súčasť Základnej školy Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľovičove Kračany 71, Kráľovičove Kračany

Materská škola ako súčasť Základnej školy Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľovičove Kračany 71, Kráľovičove Kračany

Kráľovičove Kračany 71, 93003 Kráľovičove Kračany

Telefón: 31/5514254

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kráľovičove Kračany 71
93003  Kráľovičove Kračany
Telefón:
31/5514254
Riaditeľ/ka:
Erika Bölcsová

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.3.2020 - Zahájenie štúdia Marec 2020
4.3.2020 - Deň otvorených dverí
4.3.2020 - Deň otvorených dverí
7.3.2020 - Deň otvorených dverí
12.3.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.