Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola, Majerníkova 11, Bratislava-Karlova Ves

Materská škola, Majerníkova 11, Bratislava-Karlova Ves

Majerníkova 11, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Telefón: 02/70711570
E-mail: ms.majernikova11E-mailkarlovaves.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Majerníkova 11
84105  Bratislava-Karlova Ves
Telefón:
02/70711570
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ryzá Iveta
Kontaktná osoba
Meno:
Ryzá Iveta
Telefón:
0908 580 505, 0940 637 701
E-mail:

Popisok

Materská škola na Majerníkovej ulici č.11 sa nachádza v Karlovej Vsi a je sedem triedna.Pri práci s deťmi sa zameriavame na rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa-učiteľ-rodič.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.