Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto

Telefón: 2/529 64 315 - sekretariát riad.
E-mail: infoE-mailmtag.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dunajská 13
81484  Bratislava-Staré Mesto
Telefón:
2/529 64 315 - sekretariát riad.
2/5292 77 68 - zást. riad.
2/5292 55 25 - vedúca ŠJ
E-mail:
WWW:
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Morvayová Katarína
Telefón:
17337089
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.