Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina

Vysokoškolákov 13, 1008 Žilina

Telefón: 41/5656950
E-mail: sekretariatE-mailoata.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Vysokoškolákov 13
1008  Žilina
Telefón:
41/5656950
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Juraj Gregor
Kontaktná osoba
Telefón:
0910842681

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.