Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Kukučínova 2, 91729 Trnava

Telefón: 33/5446610
Fax: 33/5446602
E-mail: sekretariatE-mailoakuktt.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kukučínova 2
91729  Trnava
Telefón:
33/5446610
Fax:
33/5446602
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Marta Bačíková

Popisok

Obchodná akadémia v Trnave je štátna odborná škola s osemdesiatročnou tradíciou vo výchove, vzdelávaní a príprave mladých ľudí do praxe a na štúdium na vysokých školách. Je jedinou obchodnou akadémiou na Slovensku s bilingválnym vzdelávaním odborných predmetov v anglickom a nemeckom jazyku. Jej študenti sa zapájajú do rôznych projektov a súťaží, študujú a vykonávajú prax v zahraničí.
Absolventi majú uplatnenie vo všetkých formách podnikateľských subjektov, v príspevkových a rozpočtových organizáciách ako manažéri strednej úrovne a uplatňujú sa tiež ako samostatní podnikatelia. Prevažná väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí.

Poznámky

Podrobnejšie informácie o škole získate na: www.oakuktt.edu.sk

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
6317 6 74
Študijný odborDenná
obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-nemecké)
6317 6 74
Študijný odborDenná
obchodná akadémia
6317 6
Študijný odborDenná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.