Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Konzervatórium

Konzervatórium

J. M. Hurbana 48, 01001 Žilina

Telefón: 041/5620090
Fax: 41/5622680
E-mail: konzervatoriumzaE-mailvuczilina.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
J. M. Hurbana 48
01001  Žilina
Telefón:
041/5620090
Fax:
41/5622680
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Popisok

Štúdium na konzervatóriu je 6-ročné, v 4. ročníku je maturitná skúška, v 6. ročníku absolventská skúška. Na našej škole sa študujú dva študijné odbory, a to: spev a hudba (hra na hudobných nástrojoch)

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
spev
8228 Q
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - skladba
8229 Q 01
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - dirigovanie
8229 Q 02
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na klavíri
8229 Q 03
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na organe
8229 Q 04
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne
8229 Q 05
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
8229 Q 05
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase
8229 Q 06
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na harfe, gitare, cimbale
8229 Q 06
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - hra na akordeóne
8229 Q 07
Vyššie odborné štúdiumDenná
hudba - cirkevná hudba
8229 Q 08
Vyššie odborné štúdiumDenná

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
8.12.2022 - Deň otvorených dverí
8.12.2022 - Deň otvorených dverí
9.12.2022 - Deň otvorených dverí
4.5.2023 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.