Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

Športová 41, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 32/7704710
E-mail: ivana.matejovicovaE-mailgymnm.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Športová 41
91501  Nové Mesto nad Váhom
Telefón:
32/7704710
32/7704712
32/7704711
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Mária Vitásková

Popisok

Škola poskytuje svojim žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie.
Absolventi školy sú úspešní pri prijímacích skúškach na vysoké školy, ale uplatnia sa aj v praxi.
Škola poskytuje svojim žiakom možnosť pripojenia na Internet, výučbu v moderných učebniach a laboratóriách.
Podľa záujmu môžu študenti absolvovať štúdium :
a) bez zamerania
b) so zameraním na informatiku.
Každý študent študuje dva cudzie jazyky, môže si vybrať z anglického, francúzskeho, nemeckého španielskeho a ruského jazyka.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.