Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 59 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Denná, 3 roky, štátna skúška
Lekárska fakulta
Denná, 2 roky, štátna skúška
Lekárska fakulta
Denná, 3 roky, výučný list
Stredná odborná škola ČAKLOV
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.