Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 23 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Denná, 2 roky, záverečná skúška
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Denná, 2 roky, záverečná skúška
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Denná, 2 roky, záverečná skúška
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Denná, 2 roky, záverečná skúška
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Denná, 2 roky, záverečná skúška
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Diaľkové, 2 roky, absolutórium
Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná športová škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená škola - Stredná športová škola a SOŠD
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Súkromná stredná športová škola


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.