Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy Banskobystrický kraj

Vyhľadané 201 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 3 roky, výučný list
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Diaľkové, 3 roky, štátna skúška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Denná, 5 rokov, štátna skúška
Fakulta dramatických umení
Kombinované, 4 roky, štátna skúška
Fakulta dramatických umení


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.