Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Hotelová akadémia (6323 K)

Kód odboru
6323 K
Názov odboru
Hotelová akadémia
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
5
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok
Scota Viatora 8, Ružomberok

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.