Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor škola podnikania (6341 M)

Kód odboru
6341 M
Názov odboru
škola podnikania
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
nie, kritériá prijímacieho konania
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Cieľ štúdia: Absolvent či absolventka získa všetky potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, marketingu, finančníctva, reklamy, zakladania a riadenia firmy, ako aj založenia vlastného podnikania. Absolvent ovláda princípy fungovania trhovej ekon

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14, Trenčín

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.