Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor záhradníctvo (4511 L)

Kód odboru
4511 L
Názov odboru
záhradníctvo
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Výučný list
Prijímacia skúška
bez PS po absolvovaní učebného odboru záhradník
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
možnosť štúdia v dennej aj externej forme pre absolventov učebného odboru záhradník

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
Gottwaldova 70/43, Želovce

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.