Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor 8-ročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky (7902J73)

Kód odboru
7902J73
Názov odboru
8-ročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
8
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
slovenský jazyk a literatúra, matematika, test všeobecného prehľadu
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
J. M. Hurbana 44, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.