Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor dizajn a tvarovanie skla (8284 6 )

Kód odboru
8284 6
Názov odboru
dizajn a tvarovanie skla
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne
Súhradka 193, Lednické Rovne

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
27.1.2020 - Deň otvorených dverí
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
30.1.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.