Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor animovaná tvorba (8259 Q)

Kód odboru
8259 Q
Názov odboru
animovaná tvorba
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
talentová skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Po absolvovaní štúdia študenti disponujú teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie. Majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch: scenáristika, dramaturgia, réžia, 2D animácia, 3D

Tento odbor ponúka:

Súkromná škola umeleckého priemyslu
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
21.10.2020 - Deň otvorených dverí
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.