Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor fotografia (8263 Q)

Kód odboru
8263 Q
Názov odboru
fotografia
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
talentová skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Absolvent študijného odboru má najnovšie poznatky v oblasti fotografie vo všetkých jej podobách - od dokumentárnej po aplikovanú fotografiu a zároveň komplexné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, fotografie, videotvorby, typografie, dizajnu, počítačove

Tento odbor ponúka:

Súkromná škola umeleckého priemyslu
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.