Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor diplomovaná všeobecná sestra (5325 Q)

Kód odboru
5325 Q
Názov odboru
diplomovaná všeobecná sestra
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Profilový predmet na prijímacie skúšky: biológia.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené k prihláške.

Tento odbor ponúka:

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Kukučínova 40, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.