Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor hudba - hra na akordeóne (8229 Q 07)

Kód odboru
8229 Q 07
Názov odboru
hudba - hra na akordeóne
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
6
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
praktická skúška: z hry na hudobnom nástroji a zo sluchovej analýzy teoretická skúška: test z hudobno-teoretických predmetov
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Konzervatórium
J. M. Hurbana 48, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Predtalentové skúšky na SKKE
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.