Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor spev (8228 Q)

Kód odboru
8228 Q
Názov odboru
spev
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
6
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
praktická skúška: zo spevu, zo sluchovej analýzy, z hereckých a pohybových schopností teoretická skúška: test z hudobno-teoretických predmetov
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Konzervatórium
J. M. Hurbana 48, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Predtalentové skúšky na SKKE
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.