Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Umenie (39)

Kód odboru
39
Názov odboru
Umenie
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
1.skúška z cudzieho jazyka 2.umelecký výkon, ústny pohovor s prezentáciou rámcového projektu k téme dizertačnej práce Požiadavky na prijímacie skúšky doktorandského študijného programu sú zverejnené na www.fmu.aku.sk – prijímacie konanie
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
doktorandský študijný program Hudobné umenie/denná forma štúdia profilové zameranie: dirigovanie zboru; hra na klávesových nástrojoch; sláčikové nástroje; dychové nástroje; gitara; cimbal; vokálna interpretácia; kompozícia;

Tento odbor ponúka:

Fakulta múzických umení
Kollárova 22, Banská Bystrica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
www.sous-ruzinov.sk
Súkromná stredná odborná škola
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
18.10.2023 - Deň otvorených dverí
25.10.2023 - Deň otvorených dverí
25.10.2023 - Deň otvorených dverí
27.10.2023 - Deň otvorených dverí
30.10.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.