Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Teológia (2.1.12.)

Kód odboru
2.1.12.
Názov odboru
Teológia
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
pohovor
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
MDSSdb15 - Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť - denná forma bakalárskeho štúdia /Bc./

Tento odbor ponúka:

Reformovaná teologická fakulta
Bratislavská cesta 3322, Komárno

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.