Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor MBA Marketing a reklama (MRR)

Kód odboru
MRR
Názov odboru
MBA Marketing a reklama
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
1
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky: podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu; uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 100 EUR; ukončené vysokoškolské vzd
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Business Institut EDU a.s.
Kodaňská 558/25, Praha 10

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
26.9.2019 - Deň otvorených dverí
27.9.2019 - Európska noc výskumníkov 2019
1.10.2019 - Zahájenie štúdia október 2019
4.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.