Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Psychológia (3.1.9.)

Kód odboru
3.1.9.
Názov odboru
Psychológia
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Diaľkové
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
bez prijímacích skúšok
Cena
1990 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Získaš základy na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého výskumu a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti.Pokiaľ c

Tento odbor ponúka:

Fakulta psychológie
Tomášikova 20, Bratislava

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
30.1.2020 - Deň otvorených dverí
30.1.2020 - Deň otvorených dverí
30.1.2020 - Deň otvorených dverí
4.2.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.