Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor informačné a sieťové technológie (2561 M)

Kód odboru
2561 M
Názov odboru
informačné a sieťové technológie
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
písomná skúška z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Absolvent je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri návrhu, montáži, prevádzke a údržbe zariadení výpočtovej a sieťovej techniky, resp. informačno-komunikačných technológií.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.