Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Občianska bezpečnosť - Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry (8.3.7)

Kód odboru
8.3.7
Názov odboru
Občianska bezpečnosť - Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ulica 1. mája 32, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
26.9.2019 - Deň otvorených dverí
27.9.2019 - Európska noc výskumníkov 2019
1.10.2019 - Zahájenie štúdia október 2019
4.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.