Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor ochrana osôb a majetku - I. st. IN (8.3.1)

Kód odboru
8.3.1
Názov odboru
ochrana osôb a majetku - I. st. IN
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
- psychologické a fyzické previerky - vedomostný test
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská č. 1, Bratislava

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
15.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.