Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor stolár (3355 H)

Kód odboru
3355 H
Názov odboru
stolár
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Výučný list
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Profil absolventa: absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výrobu nábytku a stavebnostolárskych výrobkov. Teoretická príprava: pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský j

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka
Saleziánska 18, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.