Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Hotelová akadémia (6323 K)

Kód odboru
6323 K
Názov odboru
Hotelová akadémia
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
5
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Prijímacie pohovory z cudzieho a slovenského jazyka. Uchádzač, ktorý získal v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka úspešnosť z každého predmetu samostatne najmenej 90% bude prijatý bez prijímacej skúšky.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
ŠTÚDIUM V I. ROČNÍKU S PRIEMEROM DO 2,00 ZO ZŠ, A VO VYŠŠÍCH ROČNÍKOCH DO 1,5 - ZDARMA

Tento odbor ponúka:

Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
4.11.2021 - Deň otvorených dverí
18.11.2021 - Deň otvorených dverí
26.1.2022 - Deň otvorených dverí
8.2.2022 - Deň otvorených dverí
8.3.2022 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.