Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (4526 L)

Kód odboru
4526 L
Názov odboru
mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
slovenský jazyk, biológia
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
Medvedzie 135, Tvrdošín

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.