Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor drevárstvo a nábytkárstvo (3336 6 02)

Kód odboru
3336 6 02
Názov odboru
drevárstvo a nábytkárstvo
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov
Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.