Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (3965 M)

Kód odboru
3965 M
Názov odboru
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
nie je
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Absolvent je pripravený na činnosti stredných technických pracovníkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo všetkých priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom aj v štátnom sektore.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14, Trenčín

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.