Akú školu hľadáte?

Základná škola Trnavský kraj

Vyhľadané 268 škôl v databáze
Základná škola

Základná škola, Ratnovce 63, Ratnovce

Typ školy: Štátne, Ratnovce 63, 92231 Ratnovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Dorota Farkašová, www.zsratnovce.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín

Typ školy: Štátne, Kláštorná 4, 93101 Šamorín
Riaditeľ/ka: Mgr. Magdaléna Vajasová, www.zsklasam.sk

To ma zaujíma

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, Piešťany

Typ školy: Štátne, Vajanského 35, 92101 Piešťany
Riaditeľ/ka: Mgr. Kamil Moravčík, www.zsmrspy.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Juraja Fándlyho

Typ školy: Štátne, Ul. Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď
Riaditeľ/ka: Mgr. Renáta Šidlíková, www.zsjfsered.sk

To ma zaujíma

Základná škola Jána Majku

Typ školy: Štátne, Jána Majku 695, 92563 Dolná Streda
Riaditeľ/ka: Mgr. Anna Miháliková, zsdolnastreda.stranka.info

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Kľačany 263, Kľačany

Typ školy: Štátne, Kľačany 263, 92064 Kľačany
Riaditeľ/ka: Mgr. Miroslav Ďurina, www.zs-s-ms-klacany.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, Galanta

Typ školy: Štátne, Švermova 8, 92401 Galanta
Riaditeľ/ka: Mgr. Hajnalka Oláh, www.kodaly.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava

Typ školy: Štátne, Ulica Atómová 1, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Emília Benedikovičová, www.zsatomovatt.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder

Typ školy: Štátne, Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder
bartokbelaalapiskola.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám. Bélu Bartóka 497/20, Veľký Meder

Typ školy: Štátne, Nám. Bélu Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
Riaditeľ/ka: PaedDr. Amália Tóthová, www.zsvmeder.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, Sereď

Typ školy: Štátne, Komenského 3064/41, 92601 Sereď
Riaditeľ/ka: Mgr. Ján Horniak, www.zspohsered.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, F. E. Scherrera 40, Piešťany

Typ školy: Štátne, E. F. Scherrera 40, 92101 Piešťany
Riaditeľ/ka: Mgr. Sidónia Podhradská, www.9zspn.edupage.org

To ma zaujíma

Reformovaná základná cirkevná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Református Alapiskola, Hlavná 85, Dolný Štál

Typ školy: Cirkevná, Hlavná 85, 93010 Dolný Štál
Riaditeľ/ka: PaedDr. Enikő Édes, www.rzsdstal.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Typ školy: Štátne, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
Riaditeľ/ka: PhDr. Miroslava Valková, www.zsleopoldov.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Vinohrady nad Váhom 347, Vinohrady nad Váhom

Typ školy: Štátne, Vinohrady nad Váhom 347, 92555 Vinohrady nad Váhom
Riaditeľ/ka: Mgr. Iveta Labajová, www.zsvinohradynadvahom.sk

To ma zaujíma

Materská škola ako súčasť Základnej školy Dávida Mészároša - Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača

Typ školy: Štátne, Školský objekt č.888, 92532 Veľká Mača
Riaditeľ/ka: Mgr. Sylvia Narancsíková, zsmvelma.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce

Typ školy: Štátne, Horné Otrokovce 137, 92062 Horné Otrokovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Dagmar Kusá, www.zshotrokovce.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapisko, Trhovisko 1, Dunajská Streda

Typ školy: Cirkevná, Trhovisko 1, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Mgr. Teodora Aranyossyová, www.szentjanos.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106

Typ školy: Štátne, Rohovce 106, 93030 Rohovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Ivány, www.rohovce.sk/obec-2/skola

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt